Фонд Міжнародних Премій

International Awards Fund
     

Валерій Запорожан, академік, почесний доктор медицини Америки, ректор Одеського державного медичного університету;

Народився 2 березня 1947 року в м. Ізмаїл Одеської області.
Академік АМН України, професор, лауреат Державної премії ім. Р. Є. Кавецького НАН України, почесний член багатьох зарубіжних академій та університетів, заслужений винахідник" України, автор 50 винаходів і 2 патентів зарубіжних кра'їн.
В.М. Запорожан очолює університет з 1994 року. Маючи непересічні здібності педагога, лікаря-клініциста, вченого та організатора, він зробив вагомий внесок у швидкий розвиток і реформування вузу, з яким нерозривно пов'язане все його життя, в якому він пройшов шлях від студента до професора, завідувача кафедри акушерства та гінекології, ректора.
Невдовзі інститут було ліцензовано в університет IV рівня акредитації, вуз став членом Європейської та Міжнародної асоціацій університетів, лідером реформування медичної освіти в Україні.
За складних економічних обставин ректор знайшов оригінальний вихід, що забезпечив впевнене просування вузу вперед, - було збільшено прийом іноземних громадян на навчання за контрактом, запроваджено викладання англійською та французькою мовами, налагоджено зв'язки з провідними університетами Європи та США.
З ініціативи ректора створено загальноуніверситетську наукову програму, яка об'єднує більшість кафедр. Це дало можливість зменшити фінансові витрати та збільшити вихід наукової продукції.
Наукові праці В.М. Запорожана є значним внеском у розробку актуальних проблем акушерства і гінекології. Він - засновник і лідер плідної наукової школи, досягнення якої добре відомі вітчизняним та зарубіжним фахівцям. Під його керівництвом захищено 7 докторських і 37 кандидатських дисертацій, йому належать понад 350 наукових праць, у т. ч. 15 монографій і підручників.
Талановитий хірург В. М. Запорожан прекрасно усвідомлює, що в медицині дуже важливим є взаємозв'язок між наукою та практичною діяльністю, тому він і висуває та всіляко відстоює ідею "єдиного медичного простору", яка має за мету - створення унікальних лікувально-діагностичних центрів, власних клінік університету.
В.М. Запорожан - ініціатор створення і президент Української асоціації ендоскопічної, малоінвазивної та лазерної хірургії.
Ідея опанування та запровадження у лікарську практику найсучасніших технологій, що була обгрунтована Валерієм Миколайовичем, набула реального втілення у фундації НДІ "Нових медичних технологій і проблемних захворювань", який було створено на базі університету.
Численні вітчизняні та закордонні нагороди свідчать про високий авторитет академіка Запорожана в нашій країні та за її межами.