Фонд Міжнародних Премій

International Awards Fund
     

Аркадій Рутгайзер, меценат, голова правління Дніпропетровської облспоживспілки;

Споживча кооперація - добровільне об'єднання громадян для спільного ведення господарства з метою поліпшення свого економічного і соціального стану. Саме слово "кооперація" (cooperation) у перекладі з латини означає "співробітництво".
Кооперативний рух в Україні має майже півторавікову історію. Він зародився на початку 60-х років XIX століття. Саме тоді за ініціативою професорів Харківського університету і ряду суспільних діячів міста було створено перше товариство і затверджено його статут.
До 1873 р. в Україні було створено 17 споживчих товариств, у тому числі й у Катеринославі.
На початку XX століття товариства почали об'єднуватися у спілки. Усього в 1917-1918 pp. в Україні виникло 42 спілки.
Кооперативний рух на селі в нашій області досяг широкого розвитку в 20-і роки минулого століття.
У лютому 1920 року в Катеринославі був скликаний Губернський кооперативний з'їзд, який проголосив об'єднання споживчої сільської кооперації у Катеринославську Губернську спілку споживчої кооперації, а в жовтні 1930 року була створена облспоживспілка, яка багато чого зробила для розвитку кооперативного руху і зміцнення його матеріально-технічної бази.
Економічна криза (1992-1994 pp.), яка вразила весь народногосподарський комплекс країни, негативно позначилася і на діяльності споживчої кооперації.
Внаслідок економічно необґрунтованої політики обмеження рентабельності й торговельних надбавок на велику кількість видів продовольчих товарів, а також невиправдано високих податків і зборів багато кооперативних організацій втратили обігові кошти.
Та все-таки, кооператори знайшли нові можливості для зміцнення системи споживчої кооперації. У першу чергу, вони розпочали і продовжують впроваджувати організаційну структуру системи за допомогою створення госпрозрахункових відособлених підрозділів і нових юридичних підприємств, якими залучено до обігових коштів 2,9 млн грн за рахунок пайових внесків.
Працівники споживчої кооперації мають право внести свої власні кошти (у порядку пайового внеску) на поповнення обігових коштів, купити на них товари та обладнання і працювати в магазині, на базі, хлібозаводі та ін.
Завдяки цим заходам значна кількість магазинів споживчої кооперації поповнилась різноманітним асортиментом товарів з прийнятними на них цінами, сучасним обладнанням, змінився їхній зовнішній вигляд.
Практично всі кооперативні організації працюють прибуткова, мають стабільне, стійке зростання об'ємних показників у всіх галузях діяльності.
Наприклад, за останні 4 роки товарообіг збільшився у два рази, або на 36 млн грн, і тенденція росту стабільно зберігається. Все це відновлює віру мешканців села у кооперативні форми господарювання.
Стабільно працює заготівельна галузь, котра у 2003 р. закупила в селян сільгоспродукціі та сировини на 26 млн грн.
Промисловими підприємствами споживчої кооперації було вироблено торік 882 тонн хліба та хлібобулочних виробів, 378 тонн ковбасних виробів, 47,5 тонн харчової рибної продукції, 91 тис. дал безалкогольних напоїв, 600 туб консервів, 45 тонн кондитерських виробів. Усього вироблено продукції на 4,7 млн грн.
Сьогодні споживча кооперація області - це єдина цілісна багатогалузева система, до складу якої входить 104 споживчих товариства, 4 районні споживчі товариства, 18 районних спілок, 54 господарств облспожив-спілки, 72 тисячі пайовиків.
Споживча кооперація на Дніпропетровщині має 1164 діючих підприємств торгівлі та громадського харчування, 4 обласні торговельні бази загальною площею 40 тис. кв. м, 38 торгово-закупівельних підприємств, 38 виробничих підприємств і цехів, 15 сховищ для зберігання картоплі та плодоовочів, холодильне господарство місткістю 6,9 тис. тонн, 50 міських і 9 сільських ринків. У системі Облспоживспілки діють 270 об'єктів з надання побутових послуг населенню.
В організаціях і підприємствах споживчої кооперації області працює майже 5 тисяч чоловік, що забезпечують мешканців сіл і районних центрів, а це понад 320 тисяч осіб, продовольчими і промисловими товарами, продукцією власного виробництва.
Фахівців для системи Облспоживспілки готує Новомосковський кооперативний коледж економіки і права ім. С.В. Литвиненка.
Споживча кооперація, яка володіє потужною базою, відкрита для співробітництва з інвесторами та товаровиробниками сільськогосподарської продукції та іншими юридичними і фізичними особами.