Фонд Міжнародних Премій

International Awards Fund
     

Олександр Онищенко, ректор Полтавського технічного національного університету ім. Юрія Кондратюка, професор.

Голова відділення - ОНИЩЕНКО Олександр Григорович.
Нагороджений орденами "Знак пошани", "За заслуги" III ступеня, орденом Миколи Чудотворця "За примноження добра на землі", грамотою Кабінету Міністрів України, Подякою Президента України.
Народився 3 вересня 1934 року в с. Чапаївка Козельщин-ського району Полтавської області.
Після закінчення у 1956 р. Дніпропетровського хіміко-техно-логічного інституту працював майстром Сумського машинобудівного заводу ім. Фрунзе, провідним конструктором, начальником лабораторії, головним конструктором.
Науково-педагогічну роботу розпочав у 1970 р. завідувачем кафедри, проректором з навчальної роботи Хмельницького технологічного інституту.
З 1973 р. - завідувач кафедри, проректор з навчальної роботи. Кандидат технічних наук, доцент (із 1970 p.). Доктор технічних наук, професор (із 1992 p.). У 1982-2003 pp. - ректор Полтавського національного технічного університету імені Юрія Конд-ратюка. Веде активну педагогічну та наукову діяльність. Читає курс лекцій "Будівельна техніка" для студентів спеціальності "Промислове і цивільне будівництво".
Олександром Григоровичем видано 10 підручників і навчальних посібників, опубліковано 200 наукових праць, отримано 45 авторських свідоцтв та патентів на винаходи.
О.Г. Онищенко - голова спеціалізованої вченої ради із захисту дисертацій за спеціальністю "Машини та обладнання для виробництва будівельних матеріалів і конструкцій", голова Полтавського відділення галузевої академії будівництва України.
Він підготував 8 кандидатів наук, керує навчанням 5 аспірантів і докторанта. Нині обіймає посаду радника ректора, а також очолює кафедру будівельних машин та галузеву науково-дослідну лабораторію механізації ручної праці у будівництві. Одночасно, з 1999 p., є головою Полтавського відділення Північно-Східного центру Національної академії наук та Міністерства освіти і науки України, яке забезпечує координацію наукових досліджень Полтавського регіону й упровадження їх результатів у виробництво. Основною тематикою цього наукового центру є розроблення заходів тепло- та енергозбереження на підприємствах, програм екологічної охорони навколишнього середовища, а також боротьби зі зсувами, механізація трудомістких процесів на виробництвах та ін.
З 2 по 5 грудня 2003 року у м. Києві на базі Українського інституту науково-технічної та економічної інформації (УкрІНТЕІ) проведено II Національну виставку високих технологій конкурентоспроможної продукції "Укртехнологія-2003". Найбільшу зацікавленість у розділі "Технології в галузі машинобудування" викликав розроблений Полтавським відділенням центру гідропривідний розчинонасос РНГ-4 на рівні винаходу, про що видано диплом І ступеня. Розчинонасос характеризується новизною не тільки на підприємствах України, а й у Європі, Азії, забезпечує організацію комплексної механізованої технології опоряджувальних робіт при збільшенні продуктивності праці в 2,5 рази. Організовано серійний випуск таких розчинонасосів.