Фонд Міжнародних Премій

International Awards Fund
     

Олексій Оніпко, президент Української Академії Наук Національного Прогресу, доктор технічних наук, професор.

Президент УАН (1991), фізик, доктор технічних наук (1994).
Народився в 1943 р. у с. Велика Рудка Полтавської області. Закінчив Харківський університет (1965). З 1965-1972 рр. працював у Інституті фізики напівпровідників НАН України, з 1972-1991 рр. - в Інституті проблем матеріалознавства НАН України. Наукові праці стосуються мікроелектроніки та йонно-плазмових технологій. Автор майже 150 публікацій та патентів, зокрема монографії "Тонкі плівки" (1994).
Українська академія наук - всеукраїнська громадська наукова організація, що об'єднує вчених і виробничників різних галузей народного господарства. Заснована в 1991 р. в Києві.
Українська академія наук має своєю метою вивчення й узагальнення науки та сприяння найбільш повному використанню цих досягнень в інтересах соціально-економічного розвитку України, сприяння розвитку і відтворенню інтелектуального потенціалу суспільства, розповсюдження наукових й технічних досягнень, захист спільних інтересів членів УАН. За роки існування УАН стала визначним в Україні науковим центром з багатьох напрямів наукових досліджень.
В академії 360 дійсних членів, 270 почесних членів, 50 іноземних членів. Налагоджено наукові зв'язки з академіями зарубіжних країн, зокрема з академіями наук США, Італії, Польщі, Південної Кореї, Росії, Казахстану, Грузії.
Структуру УАН складають фахові і територіальні відділення, проблемні НДІ та вищі навчальні заклади.
У складі академії такі фахові відділення: "Аграрних наук" (керівник, академік Р.М. Шмідт), "Архітектури і будівельних наук" (керівник, О.М. академік Лівійський), "Гуманітарних наук" (керівник О.М. Семашко), "Економіки і управління" (керівник, академік І.Г. Бурдак), "Енергетики" (керівник, академік Є.І. Удод) "Культури і мистецтв" (керівник, академік В.М. Шейко), "Медико-біологічних наук" (керівник, академік М.Д. Курський), "Промисловості і виробництва" (керівник, академік А.Г. Чешко), "Фізико-технічних наук" (керівник, академік А.В. Демчишин), "Фізичної культури і спорту" (керівник, академік А.М. Пла-тонов), "Юридичних наук" (керівник, академік С.В. Ківалов).