Фонд Міжнародних Премій

International Awards Fund
     

Микола Новіков, академік Національної Академії наук України, директор Інституту надтвердих матеріалів;

З 1977 року інститутом керує відомий у світі вчений у галузі матеріалознавства і міцності матеріалів Микола Васильович НОВІКОВ, академік НАН України, доктор технічних наук, професор, лауреат трьох Державних премій в галузі науки і техніки СРСР і України, заслужений діяч науки і техніки України, почесний доктор двох Національних технічних університетів — КП1, ХПІ.
З його ім'ям пов'язані фундаментальні дослідження синтезу і спікання надтвердих і композиційних матеріалів, високоміцної кераміки, розробки сучасних методик досліджень властивостей надтвердих матеріалів, розвинуті комп'ютерні технології моделювання фазових перетворень у речовинах при високих тисках і температурах. Під його керівництвом в інституті одержані крупні високоміцні кристали алмазів, алмазні й алмазоподібні плівки та покриття, що значно розширює коло використання надтвердих матеріалів у високих технологічних процесах виробництва.
Інститут щорічно виконує від ЗО до 60 фундаментальних та науково-технічних розробок, 300-500 договорів і контрактів з підприємствами України, країн СНД та далекого зарубіжжя. Пріоритетність розробок підтверджена 2800 винаходами, патентами у різних країнах. Надтверді матеріали з великою ефективністю використовуються в металообробці, будівництві, гірничій справі, електроніці, приладобудуванні, оптиці, медицині. В інституті працюють 430 співробітників, у числі яких 260 науковців, серед них -4 члени НАН України, 4 члени Інженерної академії, 25 докторів і 87 кандидатів наук. У складі Інституту 14 наукових відділів і лабораторій. Щорічно з друку виходить 120-150 статей у вітчизняних і зарубіжних журналах, працівники беруть участь у 10-15 міжнародних конференціях, стажуються у відомих наукових центрах США, Франції, ФРН, Японії та ін.
Інститут має низку престижних міжнародних премій: "Золотий Меркурій" (1982 p.); "Золота Зірка — Арка Європи" (1998 p.), Іспанія; "Золота медаль SPI" (1999 p.), Франція; приз "Одіссей" і Диплом І ступеня за досягнення в галузі високих технологій (2000 p.).
Сьогодні Інститут надтвердих матеріалів є головною організацією науково-технологічного алмазного концерну (АЛКОНі) НАН України, який об'єднує фінансову, виробничу й організаційну діяльності 16 організацій, що входять до його складу.