Фонд Міжнародних Премій

International Awards Fund
     

Олександр Коросташов, голова правління СВК "Батьківщина";

Колишній колгосп імені XV з'їзду ВКП(б), утворений ще 1929 p., був реорганізований у колективне сільськогосподарське підприємство 14 листопада 1992 року. Через деякий час (25 квітня 1993 р.) реорганізоване господарство взяло собі назву «Батьківщина».
Сьогодні «Батьківщина» - це сільськогосподарський виробничий кооператив, добровільне статутне об'єднання громадян-власників земельних і майнових паїв для спільного господарювання та праці. Він об'єднує 383 члени і 432 асоційовані члени кооперативу, 120 осіб працюють за трудовими угодами.
Кооператив розташований у північно-східній частині Котелевського району Полтавської області, з центральною садибою в смт Котельва. Має 4279 га сільськогосподарських угідь, з яких 3676 - ріллі, крім того, на умовах оренди - 2840. Інвестування СТОВ «Правда» - 1463.
Енергозабезпеченість підприємства становить 483 кінські сили на 100 гектарів, енергоозброєність праці - 53 кінські сили на одного працюючого. Середньорічна вартість основних виробничих фондів сільськогосподарського призначення - 9499 тис. грн., середньорічне виробництво валової продукції за останні чотири роки, в порівняльних цінах з 2000 p., становить 11 702 тис. грн. У господарстві 57 фізичних тракторів, 24 зернозбиральних та спеціальних комбайнів, 38 автомобілів. До того ж тут застосовується техніка тільки вітчизняного виробництва.
Кооператив - високоорганізоване багатогалузеве господарство молочно-зерно-бурякового напряму, з розвиненим м'ясним тваринництвом. Урожайність основних культур (ц/га в середньому за останні 5 років): зернових всього 41,7, пшениці озимої - 48,9, цукрового буряку - 277,5, соняшнику - 21,6. Поголів'я великої рогатої худоби - 3625 голів, з них корів 900; свиней - 2305, овець - 796, птиці - 11 018, коней 45 голів, 50 бджолосімей. Тут займаються племінним розведенням худоби та птиці: телиць української червоно-рябої породи, тонкорунних овець прекос, полтавських глинястих курей та ін. Крім того, це насіннєве господарство першої категорії з вирощування насіння зернових, зернобобових культур, кукурудзи та соняшнику.
В кооперативі впроваджено прогресивні форми господарювання, основою яких є дійовий внутрішньогосподарський розрахунок, чекова форма контролю витрат матеріально-технічних ресурсів. На основі такої форми розрахунків та затверджених внутрішньогосподарських цін на продукцію, роботи та послуги, здійснюється бухгалтерський облік.
Трудові відносини між членами колективу регулюються на основі прийнятого коефіцієнта трудової участі кожного працівника. Вирішальна роль у виробничому процесі належить радам трудових колективів, наділених правом самостійно вирішувати всі виробничі і соціальні питання. На початку кожного року вони укладають з правлінням угоди про виробничі й трудові відносини, про систему оплати праці та інші взаємні зобов'язання.
«Батьківщина» своєчасно розраховується з бюджетом і своїми працівниками. Діє система матеріальної зацікавленості за кінцевими результатами і соціального захисту працівників і пенсіонерів. Працюють перукарня, швейна майстерня, цех з виробництва круп, хлібопекарня, 4 магазини, 2 кафе. Щорічно будується більше десяти житлових будинків (а всього їх збудовано 221), всі вони газифіковані, з надвірними спорудами.
Більшість господарських показників «Батьківщини», незважаючи на складні умови господарювання, залишаються одними з найкращих в області. Всі підрозділи кооперативу прибуткові, чистого прибутку 2001 р. одержано 4 млн. 229 тис. гривень, середньорічна грошова оплата праці - 3390 грн. Кооператив утримує соціальну сферу.
Очолює сільськогосподарський виробничий кооператив «Батьківщина» Коросташов Олександр Григорович, відомий як один з найдосвідченіших аграріїв не лише на Полтавщині, айв усій Україні. Сам він вважає «Батьківщину» гарантом економічної стабільності та соціального захисту людей. О.Г. Коросташов - заслужений працівник сільського господарства України, депутат обласної ради, голова постійної комісії обласної ради з питань аграрної політики та земельних відносин, почесний професор Полтавської державної аграрної академії, дійсний член (академік) Української академії наук національного прогресу, почесний академік Української академії аграрних наук. 19 січня 2002 р. Указом Президента України йому за визначні особисті заслуги перед Українською державою у розвитку сільського господарства, за впровадження сучасних форм господарювання присвоєне звання Героя України.