Фонд Міжнародних Премій

International Awards Fund
     

Рауф Аблязов, ректор Черкаської академії менеджменту;

Ректор - Аблязов Рауф Ахметович.
Доктор технічних наук (1987 р.), професор (1988 р.), академік Інженерної академії України (1993 р.), академік Міжнародної інженерної академії (2004 р.).
Народився 19 червня 1935 року в с. Камкіно Нижего-родської області. Закінчив Горьковський політехнічний інститут ім. Жданова (1962 р.). У 1975-1986 рр. - головний конструктор ЦКБ "Сокіл", 1986-1988 рр. - директор заводу "Фотоприлад", 1988-1992 рр. - професор, завідувач кафедри металорізальних верстатів та інструментів філіалу КПІ Черкаського інженерно-технологічного інституту. З 1992 р. -засновник та ректор Інституту управління бізнесом (нині Східноєвропейський університет економіки і менеджменту).
Р.А. Аблязов - лауреат Державної премії СРСР (1978 р.), нагороджений орденами "Знак пошани" (1982 р.), "За розбудову освіти" (2003 р.), Миколи Чудотворця І ступеня за благодійну діяльність (2004 р.), медалями "За доблесну працю" (1970 р.), "Відмінник освіти України", срібною медаллю "За видатний внесок у розвиток Інженерної академії України" (2003 р.), Почесною грамотою Міністерства освіти України.
Східноєвропейський університет економіки і менеджменту -
один з найвідоміших виших навчальних закладів України недержавної форми власності. Університет має III рівень акредитації. Його історія пов'язана зі створенням у 1992 р. Інституту управління бізнесом. У 1997 р. на його базі було створено Черкаський інститут управління, перейменований у 2000 р. в Черкаську академію менеджменту, а в 2004 р. в Східноєвропейський університет економіки і менеджменту.
До складу університету входять: Інститут економіки і менеджменту, Юридичний інститут, Інститут міжнародної та післядипломної освіти, Коледж економіки і управління, Україно-німецький центр позитивної психотерапії, загальноосвітня школа "Престиж", кадрова агенція "Кар'єра".
Нині навчальний заклад здійснює підготовку фахівців за освітньо-кваліфікаційними рівнями "молодший спеціаліст", "бакалавр", "спеціаліст", "магістр" на денній, заочній та дистанційній формах навчання. В університеті навчається понад 5000 студентів, які здобувають освіту за 11 напрямами та 16 спеціальностями на підставі відповідних ліцензій з одержанням дипломів державного зразка. Навчання здійснюється за контрактними умовами, діє система пільг. За особливі успіхи у навчанні студентам університету виплачується іменна ректорська стипендія.
Університет включено до переліку вищих навчальних закладів, на базі яких здійснюється експеримент щодо запровадження Європейської кредитно-трансферної та аку-мулюючої системи, що гарантує визнання освіти України на європейському ринку праці.
До послуг студентів - 2 навчальних корпуси, бібліотека з фондом 370 000 примірників, 18 комп'ютерних класів на 230 робочих місць, 15 з яких підключено до загально-університетської мережі та до мережі Інтернет. Спортивно-тренувальний зал із новітнім обладнанням, студентське кафе "Вікно в Париж", гуртожиток.
Політика ректора в галузі міжнародного співробітництва спрямована на розвиток навчально-виховного процесу, взаємний обмін викладачами і студентами, проходження практики за кордоном, на участь у міжнародних освітніх програмах та на інтеграцію вищого навчального закладу в систему міжнародної освіти. На даний час академія налагодила широкі дружні професійні зв'язки та має довгострокові договори про партнерство і співробітництво з навчальними закладами США, Німеччини, Великобританії, Єгипту, Франції, Росії та Польщі. Викладачі академії проходять стажування за кордоном, запрошуються на наукові конференції та симпозіуми. Гідно репрезентують навчальний заклад на виставках студенти університету.
Колектив університету нагороджено Почесною грамотою Міністерства освіти і науки України за визначні заслуги у вихованні, навчанні, професійній підготовці студентської молоді в умовах відродження і розвитку національної освіти України. За підсумками Міжнародного Академічного Рейтингу популярності "Золота Фортуна" в серпні 2002 року університет нагороджено срібною медаллю "Незалежність України".