Фонд Міжнародних Премій

International Awards Fund
     


ЗАВДАННЯ І НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ ФОНДУ

Підвищення інформаційного рівня населення про духовне цілительство, народну та практичну медицину, про розвиток літератури і мистецтва, сприяння їхньому розвитку.

Організаційна та фінансова підтримка проектів та програм по соціальному, культурному та медичному обслуговуванню населення.

Для виконання статутних завдань Фонд бере участь у фінансуванні та здійсненні благодійних акцій, проектів, програм.

Засновує цільові стипендії, премії найбільш талановитим письменникам, художником, артистам, лікарям-практикам, вченим, аспірантам, студентам, фінансує заходи, що сприяють їхньому творчому росту як в Україні, так і за кордоном.

Фінансує наукові дослідження та розробки, що відповідають меті та завданням Фонду.

Організовує та проводить конкурси, концерти, виставки, конференції, фінансує випуск благодійних лотерей, облігацій та інших паперів Фонду.

Організовує та фінансує будівництво закладів, виробництво та реалізацію продукції медичного призначення.

Бере участь у створенні та діяльності структур, що займаються за оригінальними методиками та програмами.

Фінансує розробки, публікації та розповсюдження навчально-методичної літератури, підручників та науково-популярної літератури.

Здійснює благодійну допомогу хворим на остеохондроз хребта.

Організовує та фінансує туристичні подорожі для хворих остеохондрозом хребта та інвалідів.

Фінансує громадян України для поїздок на навчання, стажування, для участі в семінарах, конференціях за кордоном, а також запрошує громадян для зазначеної мети.

Бере участь у фінансуванні програм по оздоровленню населення, створенню медичних діагностичних центрів, кабінетів мануальної терапії та центрів народної медицини, оздоровчих комплексів.

Засновує засоби масової інформації.

Займається видавничою діяльністю.

Співробітничає з благодійними та іншими організаціями й фізичними особами як в Україні, так і за кордоном; взаємодіє з органами охорони здоров'я.

Здійснює необхідну господарську та комерційну діяльність шляхом створення госпрозрахункових установ і організацій із статусом юридичної особи, може засновувати підприємства в порядку, встановленому чинним законодавством.

Здійснює зовнішньоекономічну діяльність у встановленому законом порядку.

Здійснює іншу діяльність, що не суперечить законодавству України та відповідає цілям і завданням Фонду.